In 2015 wordt het eigen risico voor de zorg verder opgehoogd naar € 375,- per persoon. Bovendien verhogen veel mensen dit ook nog eens vrijwillig om hun verzekeringskosten zo laag mogelijk te houden. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen rekeningen krijgen voor verleende zorg. 

Gelukkig valt een bezoek aan de huisarts en een behandeling in de huisartsenpraktijk hier niet onder. Wel zijn er kosten verbonden aan laboratoriumonderzoek, of aanvullend onderzoek buiten de praktijk en in het ziekenhuis. Ook medicijnen vallen onder het eigen risico.

Vraag bij uw zorgverzekeraar na welke tarieven er worden gehanteerd!