Kijk ook naar de site van ons gezondheidscentrum: www.gcalexander.nl

Adressen van allerlei soorten zorgverleners en instellingen in de regio Rijnmond:  http://www.huisartsinfo.nl

Opzoeken van een fysiotherapiepraktijk op postcode en specialisatie:
http://www.fysiotherapie.nl

 

Achmea verzekerden kunnen gebruik maken van de volgende links:

 

1. De zorgzoeker:

http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zoek-een-zorgverlener/Pages/default.aspx

 

2. De zorginitiatieven voor Achmeaverzekerden.

http://www.zilverenkruis.nl/zorgplus/pages/default.aspx